امیر قافله ی عشق

**شاید این جمعه بیاید ،شاید **

**شاید این جمعه بیاید ،شاید **

امیر قافله ی عشق

جان و دل عاشقان نذر ولای علی
نذر علمدار عشق حضرت سید علی

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
پیوندها

۱۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

۱۷:۵۹۲۸
بهمن

به دانش آموزانم گفتم

 

 "با تمام فقرهرگز محبت را گدایی نکنید

و

با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکنید "

 

ای کاش قبل از دیر شدن می فهمیدند

و ای کاش می دانستند " چه زود دیر می شود "

 

 

 

 

زهرا تقوی راد
۱۷:۱۴۲۵
بهمن

استاد سر کلاس گفت .....کسی خدا رو دیده؟ همه گفتند : . . . نه . . . !
استاد گفت ......کسی صدای خدا را شنیده ؟ همه گفتند : . . . نه . . . !
استاد گفت .....کسی خدا را لمس کرده؟ همه گفتند : . . . نه . . . !
...
استاد گفت ....پس خدا وجود ندارد

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 


یکی از دانشجویان بلند شد و گفت :
کسی عقل استاد را دیده ؟ همه گفتند : . . نه .. !
دانشجو گفت .....کسی صدای عقل استاد را شنیده ؟ همه گفتند : ..نه.!
دانشجو گفت .....کسی عقل استاد را لمس کرده ؟ همه گفتند : . . نه . . !
دان
شجو گفت پس استاد عقل نداره !!!

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_  _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

منبع؟؟؟؟

 

زهرا تقوی راد
۱۷:۵۱۲۳
بهمن

اگر

اگر

اگر خدا شکم را نیافریده بود

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

1- غصه ی غذا درست کردن نداشتیم

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

2- شست و شوی ظروف نداشتیم

3-آشپز خانه همیشه تمیز بود

  

4- امشب شام نمی خواستیم

 

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 با ربط نوشت : خسته شدم از کارهای خانه )-:

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

 

 

زهرا تقوی راد
۱۷:۱۰۲۱
بهمن

به عشق او که یک انقلابی است نه یک دیپلمات و برای خدای او که امیدمان به اوست

فارغ از دغدغه های سیاسی

فردا می رویم حتی اگر ساندیس ندهند

 

زهرا تقوی راد
۱۸:۵۴۱۷
بهمن

جنگ

عاملان جنگ : قوای سه گانه

هدف : دل خون کردن رهبر

قربانیان : عاشقان ولایت

و.........................

 

نکند حفظ علی بر همگان عار شود

نکند حق علی در عمل انکار شود

 

 

 

دعوای کودکانه و زشت شما خطاست

نفس شما به حضرت ابلیس مبتلاست

وقتی که خصم منتظر یک بهانه است

آیا جدال و جنگ در این روزها رواست ؟

این رهبر عزیز دلش خون شد از شما

حتما دوباره گفت : عمار من کجاست ؟

امواج فتنه می رسد ازهر طرف ولی

کشتی نوح را چه غم از ورطه ی بلاست

این انقلاب کشتی اولاد احمد است

این پور حیدر است که بر عرشه ناخداست

زهرا تقوی راد
۱۸:۰۳۱۴
بهمن

اهل معنی همه یک جا جمعند

حکایت کرده اند در یکی از بلاد مشرق زمین گروهی از علما و عارفان در تحقیق و استشکاف عرفان

و خود سازی انجمنی  تشکیل داده بودند .

و اولین بند مرام خود را این نکته قرار داده بودند که : " باید بسیار بیندیشند و کم سخن گویند مگر به ضرورت "

از این رو محفل آنان در بین مردم به " انجمن خاموشان " شناخته شده بود .

با وجود خاموشی ،آوازه ی دانش و کمالات آنان به همه جا رسید و هر کسی آرزوی عضویت در این انجمنی راداشت که هیچ عضو جدیدی نمی پذیرفت .

در یکی از شهر های دور دانایی بود که به جمال خصال آراسته و از نقص گناه پیراسته که همواره آرزو داشت

 

زهرا تقوی راد
۱۶:۵۳۱۳
بهمن

چقدر شبیه خودت می شوی وقتی که :

  •       سختی های زندگی ات را با آرامش و تدبیر و شجاعت

پشت سر می گذاری زیرا می دانی خدا درسی

بیش از ظرفیتت به تو نمی دهد .

  •       هر روز صبح به محض بیدار شدن پیش از هر چیز به خدا سلام

می کنی وبه خاطر روزی که پیش رو داری از او تشکر می کنی .

  •       هر گاه کسی از تو می خواهد که پندی به او بدهی ،می گویی :

همیشه به خدا توکل کن .

  •       در زندگی ات فقط روزهایی را به حساب می آوری که حداقل

یک کار خوب انجام دهی ،این کار خوب می تواند حتی یک لبخند گرم باشد .

  •       می دانی که بهترین کار برای شاد زیستن ، شاد کردن دیگران است .
  •       هر اتفاقی که در زندگی ات می افتد ، سعی میکنی ازآان درسی بیاموزی

چون می دانی خدا بی دلیل آن را در زندگی ات قرار نداده .

  •       هرگز مستمندان ،بیماران،دلشگستگان و...را فراموش نمی کنی .
  •       و می دانی که تنها راه رسیدن به آرامش در این آشفته بازار دنیا این است

که فقط و فقط و فقط به خدا اعتماد کنی و بس .

" پرستو عوض زاده "

زهرا تقوی راد
۱۶:۴۰۱۲
بهمن

 

     به امید اینکه روزی در تمام رسانه ها این عنوان چشممان را روشنی بخشد

 

    مهدی فاطمه (عج)آمد

       اللهم عجل لولیک الفرج

زهرا تقوی راد
۱۷:۳۷۱۱
بهمن

تهران امروز نفس کشید

   

 

کاش آنقدر هوای دلمان نیز از آلودگی پاک می شد تا به راحتی عطر خوش ظهور را استشمام می کردیم .

 

 

 

زهرا تقوی راد
۱۲:۲۲۱۰
بهمن

 

عید زیبای برائت از عدو دارد ربیع       عید میلاد دو دلدار نکو دارد ربیع

موسم سر مستی دلهای شیدا آمده    مصطفی (ص)با حضرت صادق به دنیا آمده

 

میلاد نبی اکرم ،بهانه ی خلقت و خورشید آسمان علم الهی امام صادق مبارک .

 

 

 

زهرا تقوی راد